Världskulturmuseerna vill återlämna Beninföremål

Världskulturmuseerna vill återlämna Beninföremål

Bronser från plundringen av Benin City lämnas tillbaka till Nigeria. Arkivbild.

Olamikan Gbemiga/AP/TT
Statens museer för världskultur söker nu regeringens medgivande för att lämna tillbaka 39 föremål med ursprung i kungadömet Benin i nuvarande Nigeria.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

Föremålen förvärvades mellan 1898 och 1908 av dåvarande Etnografiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, via svenska och tyska mecenater och den internationella konstmarknaden. Kulturföremålen kan knytas till den plundring av Benin City som genomfördes 1897 under den så kallade brittiska straffexpeditionen.

– Det är ett extremt trauma och alla vet att det skedde. I andra länder har det varit en mer gradvis utförsel av kulturarvet som kanske inte förknippas med en sådan komprimerad, traumatisk händelse. Så Nigeria har blivit fokus för hela repatrieringsrörelsen i Afrika, sade Michael Barrett, Afrikaintendent vid Världskulturmuseerna till TT inför det väntade beslutet.

Statens museer för världskultur har utrett proveniensen och förutsättningarna för att lämna tillbaka föremålen som har sitt ursprung hos edofolket. Utredningen har hämtat kunskap i samarbete med nätverket Benin Dialogue Group och tar hänsyn till plundringens våldsamma natur och Nigerias långvariga kamp för att få tillbaka dem.

"Att behålla föremålen när vi nu har kännedom om hur de har förvärvats rimmar illa med Världskulturmuseernas uppdrag och det vore att stödja oetiska museipraktiker", säger museernas överintendent Ann Follin i ett pressmeddelande.

Sammanlagt 5 000 till 10 000 kulturföremål från plundringen är spridda över världen.

FRÅN FÖRSTASIDAN