Per Bolund: Sverige går samma väg som Turkiet

Per Bolund: Sverige går samma väg som Turkiet

Miljöpartiets språkrör Per Bolund. Arkivbild.

Tim Aro/TT
Regeringens direktiv för den nya public service-utredningen väcker oro hos oppositionen, som varnar för politisk styrning.
Sverigedemokraterna, som har gjort gemensam sak med regeringen, har dock större tillförsikt till utredningen.
Det har även SVT och SR.

Ladda ner Hänts nya app här - nöje och nyheter utan betalväggar!

SVT:s vd Hanna Stjärne är i en skriftlig kommentar försiktigt välvillig till regeringens direktiv.

"Det är positivt att regeringen vill se ett moderniserat uppdrag för public service som är fullt ut teknikneutralt och med ett beredskapsuppdrag som fungerar för människors digitaliserade medievanor även på lång sikt", skriver hon.

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar uttrycker däremot oro.

– Jag ser med stor oro att de nya direktiven inte nämner någonting om att public services oberoende ska stärkas, oberoende medier har kanske aldrig varit så viktigt som nu. Det är också beklagligt att public services breda uppdrag försvagas, det är ytterligare något vi kommer följa noga i den parlamentariska kommittén, säger hon.

"Samma väg som Turkiet"

Miljöpartiets språkrör Per Bolund delar Lawen Redars oro och menar att direktiven pekar på att man försöker styra medier i Sverige på samma sätt som i Ungern och Turkiet.

– Det signalerar att man är beredd att på olika sätt politiskt påverka public service. Vi har sett liknande tendenser vad gäller konsten från Sverigedemokraternas håll. Man tycker att konst och medier som är finansierade av det offentliga ska man också styra över. Det är helt emot de principer som har gällt under lång tid, säger han.

Särskilt oroas Per Bolund över den formulering i direktiven som nämner Granskningsnämndens ökade möjligheter att "meddela sanktioner" i de fall som "public service inte följer de villkor som ställts upp för verksamheten".

– Där tycker jag att man ska vara väldigt försiktig. Vi vill inte att media ska vara oroliga över att straffas om man rapporterar på fel sätt eller har fel inriktning, säger han.

"Måste kunna agera"

Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson, som skrivit under direktiven tillsammans med regeringspartierna, är däremot positiv.

– En stor del av befolkningen har förtroende för public service. Men det finns grupper som inte har det och för trovärdigheten är det då centralt att Granskningsnämnden får möjlighet att agera när public service brister i sitt uppdrag, säger han.

På frågan om man vill se att enskilda public service-journalister ska kunna straffas svarar Alexander Christiansson att han först och främst vill att man tittar på helheten.

– Vi har precis skrivit under direktiven och vet inte var det här kommer att landa. I min drömvärld tittar man på helheten, inte på enskilda fall. Samtidigt har det förekommit just enskilda fall och de är ack så viktiga när vi talar om förtroendet, säger han.

SVT får inte bli elitistisk

När det gäller public service-bolagens framtida programutbud ser Alexander Christiansson gärna att man framöver lägger mer fokus på att granska makten. Utbudet vad gäller underhållning menar han dock att man gott kan se över.

– Jag har en personlig åsikt i frågan och menar att skattemedel ska användas annorlunda, men det betyder inte att utredningen ska ta spjärn mot det, säger han.

Hanna Stjärne å sin sida framhåller att "SVT är till för alla" och att man måste vara "vaksam på att man inte får ett mer elitistiskt och marginaliserat public service som bara tillfredsställer vissa behov" och betonar att det är "särskilt viktigt i en tid som vår".

Kollegan Cilla Benkö, vd på SR, anser att direktiven präglas av kriget i Ukraina och välkomnar att man lyfter SR:s ansvar för beredskapsfrågor och känner ingen större oro för formuleringen om Granskningsnämndens möjlighet att "meddela sanktioner".

– Det handlar om att vi nu ska kunna få sanktioner även för det vi gör digitalt och det är väl rimligt. Men om man läser direktiven så ska vi ju inte kunna få ytterligare sanktioner utanför det vi har idag och att vi ska följa det noga, säger Benkö.

– Det vi kommer göra nu är att invänta utredningen, fortsätter hon.

Digitalt fokus

Robert Hannah (L), kulturpolitisk talesperson och vice ordförande i kulturutskottet, slår fast att man inte är ute efter att straffa journalister eller försvåra deras arbete.

– Den sortens oro är helt obefogad. Det handlar om hur Granskningsnämndens arbete ska se ut i det framtida medielandskapet, säger han.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) reagerar på oppositionens invändningar och säger i ett skriftligt uttalande:

"Det utredningen får i uppdrag att titta på är helt enkelt hur granskningen kan göras teknikneutral. Några grundlagsförändringar ska heller inte ske, så oppositionens upprördhet är verkligen svår att förstå."

Rättad: Citatet i brödtextens andra utgång efter fjärde mellanrubriken rättat.

FRÅN FÖRSTASIDAN