8 anledningar att internationella kvinnodagen (fortfarande) behövs

Till och från höjs röster som undrar om vi verkligen behöver uppmärksamma den internationella kvinnodagen, efter som vi redan lever i ett jämställt land. Men det gör vi ju inte. Vi har listat några områden Sverige verkligen behöver bättra sig inom.

1. Lika lön för lika arbete (duh!). 

Kvinnor får fortfarande sämre betalt för samma arbete. Detta gäller även när man bortser från faktorer som arbetstid, yrkesval, ålder med mera. Löneglappet har knappt ändrat sig sedan mitten av 90-talet.

2. Dela på det obetalda arbetet.

Kvinnor gör det mesta av det obetalda arbetet i hemmet, t ex städning, matlagning, omsorg av barn mm.

3. Sexualbrott drabbar fler kvinnor.

Kvinnor utsätts för den absoluta merparten av alla sexualbrott, men bara en bråkdel av fallen klaras upp. Kvinnor faller också offer för betydligt grövre upprepat våld i nära relationer än män.

4. Dela på föräldraledigheten.

Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldraledigheten.Papporna missar tid med barnen och mammorna halkar efter i löneutvecklingen och får i förlängningen sämre pension.

5. Aborträtten bör vara en självklarhet.

I över 40 år har aborträtten funnits i Sverige som ett skydd för att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar, men minst två riksdagspartier har nyligen velat inskränka den rätten.

6. Kvinnor är överrepresenterade bland sjukskrivningar.

Kvinnor är oftare sjukskrivna än män, kanske delvis pga den orimliga arbetsfördelningen i hemmet (se punkt 2).

7. Männen sitter fortfarande på flest chefsjobb.

Bara runt 35 % av landets chefer är kvinnor. På arbetsmarknaden är det männen som får chefsjobben och styrelseplatserna, trots att fler kvinnor tar examen från högskolor…

8. …men ändå är 75% av alla professorer män.

Trots att lika många kvinnor som män disputerar så är bara knappt en fjärdedel av professorerna kvinnor. Agnes Wold och Christine Wennerås avslöjade hur kvinnliga studenter diskriminerades redan för 20 år sedan, och vi har inte helt lämnat det bakom oss än. Hur kan det gå så trögt?

feminist-beyonce

Av: Sara Jerkert, ELLE.se
Foto: Instagram, Giphy

SENASTE NYTT!